Отчетното събрание на Инициативния комитет „100 години свобода” събра над 100 души в зала „22 септември” 03 Март, 2013

В рамките на събранието кметът връчи благодарствени грамоти за засвидетелстван патриотизъм и родолюбие на всички ученици, преподаватели и участници в процеса на подготовка на тържествата.

Инициативен комитет На тържествено заседание на 27 Февруари 2012 година в Благоевград бе учреден Инициативен комитет за отбелязване на 100 години от освобождение на Горна Джумая.
© 2012 - 2019